Skip to content
Oerbloed – De Raadselbeker

‘We leven om te lezen’

Oeioeioei, wat een heerlijk boek heeft Rob Koops geschreven. Je leest het in één ruk uit! De Raadselbreker is het eerste van een drieluik, genaamd Oerbloed, over de avonturen van de jonge monnik Obbe om de wereld te behoeden voor de macht van het kwaad. Het kwaad bevindt zich zowel binnen als buiten de muren van het klooster. Het is zijn missie om het Zevende Boek in veiligheid te brengen. Het roept herinneringen op aan In de Ban van de Ring. Net als de ring beschikt het boek over magische krachten, die de drager weliswaar beschermen, maar die hij nauwelijks aankan.

Waar het snoepen van de Grunterdamse honingkoek toe kan leiden
Als Obbe tijdens zijn werkzaamheden als afstoffer van kostbare boeken in de werkkamer van wijsgeleerde Gundahart stiekem van een heerlijke Grunterdamse honingkoek snoept, wordt hij betrapt door Rafenna, rechterhand van Gundahart, belast met het handhaven van de regels van de Orde der Boekhoeders en hoofd van de beruchte Zwaardzusters. Van schrik struikelt Obbe en in zijn val scheurt hij een stuk van een kostbaar wandtapijt. Rafenna lacht hem smalend uit en verzekert hem dat zij er werk van gaat maken en dat Obbe ervan zal lusten. Echter, in de werkkamer van wijsgeleerde Gundahart wacht hem, in plaats van een fikse straf, een hartelijk onthaal met Grunterdamse honingkoek. Achter het gescheurde tapijt blijkt zich namelijk een geheime bergplaats te bevinden, waarin het verloren gewaande Zevende Boek zich bevindt. Door de val van Obbe is dit ontdekt. Volgens Gundahart is Obbe voorbestemd om ervoor te zorgen dat het magische Zevende Boek niet in verkeerde handen valt. Omdat hij het geheime teken draagt in de vorm van een moedervlek, het teken van de Raadselbreker, is Obbe de enige die de krachten van het Zevende Boek kan weerstaan en uiteindelijk alle raadsels van het boek zal weten te ontsluieren. Het is zijn roeping het boek in veiligheid te brengen naar iemand in Wolfstede, helemaal aan de andere kant van het land.

Lekker huiveren
Alle ingrediënten voor een spannend avontuur in de beste traditie van Tonke Dragts De brief voor de koning zijn aanwezig. Een raadselachtige begrafenis meteen al aan het begin van het boek, waarvan de betekenis pas later duidelijk wordt; een geheimzinnige kloosterorde in een middeleeuwse burcht, gewijd aan het boek, waarbinnen vrouwen de baas zijn; een vijand binnen de kloostermuren; een geheime opdracht aan een door een moedervlek uitverkoren jongen; een landkaart van het fictieve eiland Norgië, verdeeld in drie invloedsferen, waarop tot de verbeelding sprekende, huiveringwekkende namen staan als de Pagadderbergen, de Vallei des doods, Wolfstede, het Vergeten moeras en het Teleurwoud. Kortom, Rob Koops gooit de lezer meteen in het diepe door te appelleren aan de fantasiewereld van zijn lezers. Het Zevende Boek geeft al aan dat er nog zes boeken bestaan of bestaan hebben en dat er dus sprake is van een geschiedenis. Deze geschiedenis bestaat uit mythologische verhalen vol strijd tussen goed en kwaad, tussen mannen en vrouwen, waarin, naast natuurkrachten en monsters, oerelementen als water, vuur, lucht en aarde een grote rol spelen en die samenhangen met het ontstaan van de wereld van Norgië. Bovendien sluit Koops nauw aan bij de mythologische verhaaltraditie van de westerse wereld waarin zeven een heilig getal is.

Oh, oh, de liefde!
Obbe is een kleine, onhandige, soms bange jongen, die dol is op Grunterdamse honingkoeken en niet veel meer verlangt dan een rustig leven in de Boekenburcht en zich te verdiepen in oude kaarten. Hij voelt eigenlijk niets voor de opdracht die op zijn schouders wordt gelegd, maar kan niet anders dan erin toestemmen. Onderweg komt hij in aanraking met een meisje, dat hem vergezelt op zijn tocht. Verliefde gevoelens, die leiden tot blozende wangen, een versnelde hartslag en vertwijfeling over de voortzetting van zijn missie gaan hand in hand met dapperheid en opofferingsgezindheid. Ook de trouwe wolfshond, representant van de getemde wilde natuur, kan niet ontbreken evenals de schurk, die uiteindelijk ook verrast.

Romantiek
De overlappende serietitel Oerbloed verwijst naar de universele gelijkheid van alle mensen, mannen en vrouwen. De serie staat sterk in de Noordse mythologische traditie waarop veel verhalen zijn gebaseerd en speelt zich af in een middeleeuwse setting van monniken, ridders en boeren. De sfeervolle, in zachte grijstinten uitgevoerde tekeningen van Maruga Koops, waarop alle hoofdrolspelers, behalve de wolfshond, slechts gezien vanaf de rug zijn afgebeeld, verhogen de geheimzinnige, romantische sfeer van het verhaal. Dit geldt ook voor de grote aandacht die er wordt geschonken aan de betoverende en verwoestende krachten van de natuur. Elke boom is als het ware een ontmoeting met het onbekende. Het boek is vlot geschreven en de vele korte hoofdstukjes van ongeveer drie bladzijden met tot de verbeelding sprekende titels verhogen het leesgemak en weten de spanning goed vast te houden. Het schijnbaar dramatische einde van het boek doet de lezer nu al uitzien naar deel twee. Hopelijk heeft het boek een magische uitwerking op de verwelkende leesvaardigheid van jonge mensen. Kortom, het is een fijn boek voor de koude wintermaanden.


Tot slot een persoonlijke opmerking van de recensent: ik kan verklappen dat de Grunterdamse honingkoeken, waarvan het recept in het boek is bijgevoegd, werkelijk een heerlijke delicatesse zijn (Huub Bartman).

Oerbloed – De Raadselbeker
Verschenen bij: Uitgeverij Harper Collins
ISBN: 9789402713053
304 pagina’s
Prijs: €19.99
Verschenen: 2023