Skip to content
Lock down

Spannend

Het is examentijd. Op aandringen van Nova besluiten Lotus, Vin en Nova samen twee weken in volledige lock down te gaan op een afgelegen boerderij in de bossen om zich voor te bereiden op het examen. Niemand weet waar ze naartoe gaan behalve Romy, de zus van Nova, de ouders van Lotus en hun mentor, biologieleraar Roef Jager. Tegen de afspraak in besluit Lotus stiekem een extra telefoon mee te nemen, speciaal voor ‘hem’. Hier lanceert Maren Stoffels al meteen de eerste spanningselementen: ‘volledige lock down’, ‘afgelegen boerderij’ en vooral ‘hem’. Ook de karakters van het drietal worden direct neergezet. Initiatiefnemer Nova ‘accepteert geen nee’, volgens hoofdpersoon Lotus. Vin kan, volgens haar, goed ‘liegen’ tegen Nova, waar Lotus zelf meer moeite mee zegt te hebben. Tijdens hun verblijf op de boerderij krijgt Lotus voortdurend geheimzinnige berichtjes met bedreigingen binnen op haar telefoon. Dit dwingt haar aan de anderen te bekennen dat zij door de telefoon mee te nemen de onderlinge afspraak heeft geschonden. Het zaad voor onderling wantrouwen is gezaaid en iedereen gaat zich nu afvragen van wie deze berichtjes afkomstig kunnen zijn. Ondertussen vinden er telkens raadselachtige gebeurtenissen plaats die ook een steeds gewelddadiger karakter krijgen. 

Inspiratie
Het verhaal draait om pesterij en de gevolgen daarvan. Een heel belangrijk vraagstuk waarvoor, zeker in het onderwijs, veel aandacht is en moet zijn. Iedereen weet inmiddels wel dat het een veel voorkomend verschijnsel is dat degene die gepest wordt zich later vaak zelf ook schuldig maakt aan pestgedrag. Maren heeft zich laten inspireren door het verhaal van een oud-docent die vreselijk door haar leerlingen werd gepest. De zin die haar in dat verhaal het meest is bijgebleven, was: ‘de directie zei dat ik weerbaarder moest worden. Alsof het mijn schuld was, niet die van de pesters.’ Deze leraar heet in het boek Robine. Het verhaal van Robine wordt in het boek beschreven in hoofdstukjes aangeduid met Zomer, Herfst en Winter, de tijdspanne waarin zij werkzaam was als docent op het Tinbergen Lyceum. Haar verhaal wordt afgewisseld door de belevenissen van het drietal in de boerderij en visueel in grijstinten neergezet. 

Een goed boek?
Hoewel Maren Stoffels inmiddels is uitgegroeid tot een ervaren thrillerschrijver en Lock down alweer de vijfde thriller voor jongeren van haar hand is, blijft het de vraag of dit een goed boek is. In 180 bladzijden weet Maren Stoffels ontegenzeggelijk een spannend verhaal neer te zetten dat zich als een ware rollercoaster ontwikkelt en zich in één adem laat uitlezen. Zij schrijft soepel, beeldend en vervat haar verhaal in korte, heldere zinnen. Toch beklijft het verhaal niet. Ondanks dat de hoofdrolspelers om wie het verhaal draait van alles meemaken, blijven het flat characters. Er zit geen enkele groei in de ontwikkeling van de personen. Eigenlijk wreekt zich hier het feit dat de snelheid waarin Maren het plot tot ontwikkeling wil laten komen een beschrijving van een dergelijk groeiproces in de weg staat. Dat is jammer, het centrale thema – degene die gepest wordt, wordt vaak later zelf ook pestkop – weten we langzamerhand wel, maar om dit proces psychologisch inzichtelijk te maken, vraagt inleving. En dit ontbreekt. Nu resteren eigenlijk alleen maar wraakzucht en manipulatie van de omgeving als inspiratie tot handelen en is er tevredenheid als deze gevoelens bevredigd zijn. De lezer blijft met een katterig gevoel van teleurstelling achter. Het is een kil verhaal geworden. Nergens vindt er in het verhaal iets plaats dat lijkt op een ontmoeting en begrip tussen mensen.

Huub Bartman

Ik heb jarenlang als geschiedenisdocent gewerkt in het voortgezet onderwijs. Mijn belangstelling voor geschiedenis is al vroeg gewekt en had vooral romantische inslag. Op de basisschool heb ik, samen met mijn broer, de strips van de Rode Ridder verslonden, avontuurlijke verhalen die zich afspeelden in het Vlaanderen van de Middeleeuwen met pakkende titels als 'Storm over Damme'. Op de middelbare school lag de focus vooral op de Grieks-Romeinse Oudheid. De verhalen van de Spartaanse koning Leonidas in de strijd tegen de Perzen en van de Atheense staatsman Pericles tegen de Spartanen. Bij de Romeinen werd ik gegrepen door de gruwelen van keizer Nero die zijn eigen stad in brand stak en zijn geliefde leraar Seneca en moeder Agripina de dood in joeg aldus de historicus Tacitus. Later begreep ik dat Tacitus nogal bevooroordeeld was. Ik werd uiteindelijk steeds meer gegrepen door de filosofische inslag van de Grieken door het lezen van Plato en zijn verhalen over Socrates. Eind middelbare school werd ik meer politiek bewust, vooral door de dagelijkse TV-beelden van de oorlog in Vietnam.

Lock down
Verschenen bij: Uitgeverij Leopold
ISBN: 9789025881559
192 pagina’s
Prijs: €15.99
Verschenen: 2021