Skip to content

Prijs der Nederlandse Jeugdletteren?

In de NRC van 27 oktober 2023 staat een ingezonden brief van Aad Meinderts, directeur Literatuurmuseum / Kinderboekenmuseum en secretaris Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde
De redactie van Jong Literair Nederland onderschrijft van harte de boodschap van deze brief die als volgt luidt:

‘De jury voor de Prijs der Nederlandse Letteren is onlangs ingesteld. Goed beschouwd is dat de enige literaire prijs die van staatswege in Nederland wordt toegekend, zij het in samenwerking met België. De P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde is immers als gevolg van de affaire-Brinkman/Brandt Corstius sinds 1987 een particuliere prijs, hoewel die geheel gefinancierd wordt door de rijksoverheid.

De lijst van schrijvers die bekroond zijn met de Prijs der Nederlandse Letteren is indrukwekkend, maar opvallend is dat schrijvers van kinder- en jeugdliteratuur daarin ontbreken. Het criterium voor toekenning is dat de laureaat een auteur is ‘van wie het werk een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur’, wat niet uitsluit dat kinder- en jeugdboekenschrijvers in aanmerking kunnen komen. Geen enkele jury heeft echter dat lef getoond. Zo bleef Annie M.G. Schmidt ongekroond en ik verdenk haar er toch echt van een belangrijke plaats te hebben ingenomen in de Nederlandstalige literatuur. Zolang er geen Prijs der Nederlandse Jeugdletteren is, wat ik overigens vurig bepleit, geef ik de kersverse jury in overweging een auteur van kinder- en jeugdboeken te bekronen. Geschikte kandidaten genoeg. Vooruit, laat ik er drie noemen: Imme Dros, Guus Kuijer en Bart Moeyaert.

Aad Meinderts

directeur Literatuurmuseum / Kinderboekenmuseum en secretaris Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde’

 

Wat een fijn idee, een Prijs der Nederlandse Jeugdletteren! Jong Literair Nederland is voor!