Skip to content

Jonge Oogst Speciaal

Zaai-goed voor het onderwijs
Op 1 november is de campagne ‘Heel Nederland Leest’ van start gegaan. Deze leesbevorderingscampagne wordt sinds 2006 elk najaar georganiseerd door het CPNB (de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek). Hoewel inhoud en naam door de jaren heen wat veranderd zijn, is het doel ongewijzigd: jezelf kunnen verplaatsen in een ander en mensen verbinden door samen een goed boek te lezen en te bespreken.

Er zijn dit jaar weer twee Heel Nederland Leesttitels uitgebracht: Sonny boy voor volwassenen en bovenbouwleerlingen en Het pungelhuis voor jongeren van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school. Bij beide boeken heeft het CPNB lesbrieven gemaakt.

Bovenbouwleerlingen
Sonny Boy is zeer geschikt voor bovenbouwleerlingen van de middelbare school. Het is toegankelijk geschreven en het is op meerder manieren te lezen: als meeslepende oorlogsroman, als een mooie liefdesgeschiedenis én als een spannende speurtocht.

Het boek gaat over een sterke, zelfstandige vrouw die halverwege de 20e eeuw, voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, een eigen weg kiest en over een zwarte man die in een wit land geconfronteerd wordt met racisme en discriminatie. Het verhaal is aangrijpend en ontroerend, bijvoorbeeld door de liefdesgeschiedenis van Rika en Waldemar en door hun beider goede inborst; het is onthutsend en naar door de ellende die de hoofdpersonen meemaken, maar het is ook een spannend boek, vanwege de zoektocht naar wat de hoofdpersonen overkomt en daarmee naar Waldy’s ouders.

Sonny Boy verscheen voor het eerst in 2004. Het is literaire non-fictie: het beschrijft het leven van echte personen maar wel op een ‘literaire’ manier. Schrijfster Annejet van de Zijl is een meester in dit genre van de gefictionaliseerde biografie.

In de openbare bibliotheken in Nederland is het boek gratis op te halen. Daarmee is het boek dus beschikbaar voor een klas vol leerlingen en leent deze titel zich ook goed voor klassikaal lezen.

Onderbouwleerlingen
De juniortitel van dit jaar is de jeugdroman Het pungelhuis van Annet Huizing. Het CPNB brengt dit boekje als titel voor basisschoolleerlingen en leerlingen van klas 1 en 2 van het VMBO, maar het is ook goed geschikt voor de havo- en vwo- onderbouwleerlingen van het middelbaar onderwijs. Het pungelhuis was in 2021 één van de leestips van het leesbevorderingsproject voor onderbouwleerlingen, de Jonge Jury, en heeft in 2022 de Thea Beckman Prijs gewonnen. Ook voor dit boekje geldt dat het toegankelijk is geschreven, dat het een boeiende zoektocht beschrijft en dat het spannend is. Het pungelhuis is bovendien leerzaam, want het vertelt over smokkelpraktijken aan de Brabantse grens tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw.

In de Zaai-goed van mei 2023 is de aandacht al gevestigd op de Heel Nederland Leesteditie Het Pungelhuis.
De juniorversie is helaas niet gratis in de bibliotheek verkrijgbaar, maar moest al in het voorjaar door scholen (via de bibliotheek of de boekhandel) besteld worden. Dit lijkt me een verbeterpuntje voor het CPNB.


In Jonge Oogst Speciaal, onder het motto Zaai – goed, bespreken we kort (jeugd)boeken die aangeboden worden in het kader van leesbevordering voor het onderwijs.
We proberen in deze rubriek aan te geven welke titels voor welke niveaus en klassen geschikt zijn. Op die manier hopen we docenten die niet alle boeken zelf al kennen, te ondersteunen.