Skip to content
Roofvogels. De mooiste en machtigste dieren in de lucht

De secretarisvogel als mannequin

Wie het grootformaat boek Roofvogels openslaat wordt vooral aangetrokken door de adembenemende illustraties. Die zijn van Joris de Raedt. Hij legt zich, volgens zijn eigen site, toe op een combinatie van esthetiek en functionaliteit in zijn tekeningen. Zijn werk is bijvoorbeeld te vinden in National Geographic Magazine. In 2017 publiceerde hij ook al Roofvogels en uilen van Noordwest-Europa. De liefde voor de natuur werd hem als kind al bijgebracht door zijn vader Walter, leraar biologie, en schrijver van de teksten in Roofvogels.
In het boek zijn paginagrote afbeeldingen te vinden van achtentwintig roofvogels, allemaal zeer gedetailleerd. De vogels zijn niet alleen geportretteerd in stilstand, maar vaak ook in voor hen typerende vlucht en houding. De begeleidende teksten van Walter De Raedt zijn bescheiden van inhoud, maar toch onderhoudend en informatief. In de typografie geven ze in zachte grijstinten en kleine letter alle ruimte aan de illustraties.

Voor wie weinig weet van roofvogels: de achtentwintig die worden beschreven vormen maar een klein deel van deze avifauna. Er bestaan wereldwijd meer dan zeshonderdvijftig soorten. Van de exemplaren die Roofvogels bevolken worden in woord en beeld gedrag, leefgebieden, unieke kenmerken, jachttechnieken, sociale omgang en betekenis voor het ecosysteem uitgelegd. Op de eerste pagina’s wordt, te midden van afbeeldingen van de silhouetten die hun onderlinge verhoudingen laten zien, verteld wat een vogel tot roofvogel maakt. Dat zijn drie elementen: het scherpe zicht, de haaksnavel en de scherpe, gebogen klauwen. Daarom is een muizen etend valkje wel een roofvogel, maar de insecten verslindende bijeneter niet. Het zijn, wat je misschien zou verwachten, ook niet allemaal vleeseters. Bovendien leven ze meestal solitair omdat ze geen zin hebben in een vechtpartijtje over een prooi met een soortgenoot.

De achtentwintig gevleugelde rovers worden gepresenteerd in vijf hoofdstukken, één voor elk continent. De meeste (elf) zijn te vinden in Europa met als bekendste de buizerd, de sperwer, de havik en diverse valksoorten. Uit Oceanië en Azië maken er respectievelijk drie en vier hun opwachting. Daaraan vooraf gaan nog pagina’s met zeer gedetailleerde tekeningen van de anatomie van de roofvogels en mooie afbeeldingen van de eieren van elk van hen.
Per beschreven vogel zijn meetgegevens (lengte, gewicht, spanwijdte) vermeld en aanduidingen van de broedplekken, de leefgebieden en het voedsel.
De hoofdstukken zijn gescheiden door thematische pagina’s over migratie, thermiek, het nut van roofdieren, tips om ze te kunnen waarnemen en zoiets als records (de kleinste, grootste, sterkste, zwaarste enzovoort). Een leuke toevoeging is een pagina aan het slot waarop Joris de Raedt laat zien hoe hij te werk gaat bij het maken van zijn illustraties, van veldwerk tot de afwerking van de details.

De teksten hebben de goede toon. Je hoort er de biologieleraar in die zijn klas uitleg geeft. Over de secretarisvogel lezen we bijvoorbeeld: ‘De secretarisvogel is een echte mannequin die trots op zijn hoge stelten door de Afrikaanse savanne loopt. En lopen doet hij goed, tot wel 30 kilometer per dag! Op zijn kop draagt hij een kroon van sierveren. Daar heeft hij waarschijnlijk ook zijn naam aan te danken, want vroeger gebruikten klerken (en secretarissen) veren als schrijfpen (…) Sinds kort denken wetenschappers dat de naam is afgeleid van het Arabische saqr-et-tair, “jachtvogel”.’

Roofvogels is een heerlijk boek van twee hartstochtelijke én kundige natuurliefhebbers.

Roofvogels. De mooiste en machtigste dieren in de lucht
Verschenen bij: Uitgeverij Lannoo
ISBN: 9789401496001
80 pagina’s
Prijs: €27.99
Verschenen: 2023