Skip to content

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

De redactie van Jong Literair Nederland onderschrijft de petitie die de Stichting CPNB is gestart tegen het voornemen om de btw op boeken te verhogen met 12%.
De petitie van de CPNB luidt als volgt:

Petitie

Wij

De Stichting CPNB namens het boekenvak, schrijvers, vertalers en vooral iedereen die van lezen houdt

constateren dat:

de voorgenomen hogere btw op (kinder)boeken zal leiden tot een forse prijsverhoging. Dat maakt boeken minder toegankelijk. Een slechte zaak, want het Nederlandse boek is dé basis van lees- en taalvaardigheid. Juist daarom moet boeken lezen zo laagdrempelig mogelijk zijn en daarbij hoort een laag btw-tarief. Nederland is er in 2024 nóg meer bij gebaat dat het boek bereikbaar blijft voor jong en oud, ook voor mensen met een kleinere beurs!

en verzoeken

het nog te vormen kabinet het verhogen van de btw op boeken van 9% naar 21% niet door te voeren en zich hard te blijven maken voor een leesvaardig Nederland.

 

Ga naar de website petities.nl en onderteken ook!